Terra Littera učestvuje na "HORIZON" projektu

Terra Littera sa svojim timom je započela projekat procene uticaja uvođenja digitalnih tehnologija u poljoprivrednu proizvodnju u realnim uslovima

EU pilot projekat dizajnira okvir za procenu primene digitalnih rešenja u održivoj poljoprivredi

Lansiran sa ciljem da proceni uticaj digitalizacije u poljoprivredi, QuantiFarm će razviti i realizovati okvir za procenu efektivnosti i performansi digitalnih alata koji su namenjeni modernizaciji poljoprivrede.

Kako znamo koja je tehnologija najbolja za datu farmu? To je pitanje koje vodi do fundamentalnih principa Quantifarma, novog EU projekta koji teži da dođe do saznanja koliko dobro su se digitalne tehnologije pokazale u komercijalnoj poljoprivredi. Opremljen sa budžetom od 7,4 miliona evra, a kofinansiran od strane Evropske unije, projekat će implementirati preko 32 partnera iz 20 zemalja. Započeo je u julu 2020. godine i trajaće naredne tri i po godine.

Digitalne ruke za poljoprivredu

Tačno je da su izazovi postavljeni pred poljoprivredne proizvođače ogromni – polazeći od ekstremnih vremenskih uslova i seče šuma, do bolesti useva i neadekvatnog navodnjavanja. Precizna poljoprivreda i alati za pametnu poljoprivredu su namenjeni da budu rešenje ili barem pouzdan pomoćnik.

Ali koliko dobro oni funkcionišu i kako poljoprivredni proizvođači mogu da utvrde koji je alat najbolji za njihovu farmu? Glavna teorija Quantifarma je zasnovana na potrebi da se nezavisno pristupi kvalitativnim i kvantitativnim koristima i potencijalnim održivim dobicima od korišćenja ovih alata, istražujući pri tom potencijalne pozitivne i negativne strane njihove primene. „Quantifarm ima veoma ambiciozan zadatak: da Evropskim poljoprivrednim proizvođačima kaže istinu o korišćenju digitalnih tehnologija u poljoprivredi,“ rekao je dr Nikolaos Marioanos, rukovodilac Quantifarm projekta. „Ali da bi mogli da kažemo istinu moramo je prvo otkriti! Iz tog razloga, Quantifarm će realizovati 30 eksperimenata koji obuhvataju sve Evropske bioklimatske regione i sektore.“ Uprkos interesovanju, ulaganjima i koristi od digitalnih tehnologija u poljoprivredi koje se često nazivaju i „precizna poljoprivreda“ ili „pametna poljoprivreda“ – prihvatanje i korišćenje ovih tehnologija je veoma sporo. Ovakva situacija je prilično opravdana iz razloga zato što poljoprivredni proizvođači često očekuju dokaze da ovi digitalni alati funkcionišu.

Sveukupna ambicija projekta je da podrži dalji razvoj digitalnih alata koji su se pokazali kao ključni u poboljšanju ekonomske, ekološke i društvene održivosti. Međutim, prvo treba da pruži poljoprivrednim proizvođačima dokaze da alati funkcionišu. Stoga, cilj Quantifarm-a je da učini ove procene i njihove efekte uporedivim, sposobnim za umnožavanje i od praktične koristi farmerima.

Pokrenut u julu 2022. godine, uz pokroviteljstvo HORIZON EUROPE sa budžetom od 7,4 miliona evra, projekat će biti izveden sa konzorcijumom od 32 partnera. On uključuje, poljoprivredne proizvođače, savetodavce i naučne institucije iz 20 zemalja uključujući Finsku, Grčku, Bugarsku, Belgiju, Irsku, Španiju, Italiju, Nizozemsku, Francusku, Rumuniju, Litvaniju, Letoniju, Hrvatsku, Poljsku, Portugal, Sloveniju, Srbiju, Kipar, Švajcarsku i Veliku Britaniju.

Pan-evropski pristup

Strategija Quantifarm-a je usmerena na to da projekat adekvatno obuhvati i predstavi evropsku raznolikost. U brojevima to znači da će se 30 test slučajeva odvijati na 100 komercijalnih farmi iz 7 različitih poljoprivrednih sektora sa 20 različitih vrsta useva i životinja, i sve to u 20 zemalja tj. 10 (od 11) biogeografskih regiona Evrope. Na primer, u mediteranskom regionu Grčke, Gaiasense se koristi da bi se uzgajale masline, u kontinentalnom regionu Nizozemske, senzori zemljišta se koriste u proizvodnji jabuke, dok se u atlantskom regionu Irske, roboti koriste prilikom muže krava. Šta više, podaci koji se prikupljaju sa ovih testnih slučajeva će biti uskladišteni u digitalnu aplikaciju Quantifarm-a u cilju podizanja svesti i u cilju podrške budućim donosiocima odluka.

Alati i znanje u rukama poljoprivrednih proizvođača

Digitalni alati će se sastojati od niza aplikacija koje su namenjene poljoprivrednim proizvođačima, savetodavcima i donosiocima odluka, a koje će biti interaktivne i jednostavne za korišćenje. Na primer one će uključivati cost-benefit kalkulatore, aplikacije za testiranje i alate za monitoring koji mogu biti preuzeti i primenjeni – čak i sa tuđih veb sajtova i nakon isteka planiranog životnog veka projekta. QuantiFarm digitalna akademija inovacija će biti uspostavljena da bi osiguralo da poljoprivredni proizvođači odaberu rešenja koja najbolje odgovaraju njihovim individualnim potrebama. Takođe će obezbediti preporuke za usvajanje poslovnih modela koji najviše odgovaraju određenim proizvođačima. Akademija će takođe ponuditi 12 trening događaja koji će slediti pristup „Obučavaj instruktora“, a koji će biti namenjeni savetodavcima koji pružaju podršku i imaju funkciju konsultanata poljoprivrednim proizvođačima.

Quantifarm se nada da će ovaj zajednički i složni angažman pružiti realne i sistematične dokaze o široko rasprostranjenoj pretpostavci da poljoprivredni proizvođači imaju finansijske koristi od primene digitalnih tehnologija kao i da digitalne tehnologije imaju pozitivnog uticaja na održivost društva i životne sredine u poljoprivredi. Pružajući sve navedeno, Quantifarm će doprineti (malom) delu posla koji je do sada urađen u smislu uporedne kost-benefit analize proizvođača koji koriste digitalne tehnologije sa jedne strane i proizvođača koji koriste tradicionalne metode proizvodnje sa druge strane.

QUANTIFARM

Beleške urednicima: Na prvi pogled – ključne činjenice i brojke • Instrument: Horizon Europe • Budžet: 7.397.382,00 eur • Trajanje projekta: 3,5 godine, 2022 – 2025. • Učesnici: Ukupno 32 partnera iz 20 evropskih država Koordinator Projekta dr Nikolaos Marianos GAIA EPICHEIREIN ANONYMI ETAIREIA PSIFIAKON YPIRESION (GAIA) 2 Leoforos Kifisias Kai Paradeisou 15125 Marousi Greece Email: n_marianos@neuropublic.gr Komunikacija unutar projekta Grigoris Chatzikostas Foodscale Hub Greece (FSH) L.SOFOU 20 57001 Thermi Thessaloniki Greece Email: g@foodscalehub.com Одрицање од одговорности Финансира Европска унија. Изнети ставови и мишљења су само аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Извршне агенције за истраживање. За њих се не може сматрати одговорним ни Европска унија ни орган који додељује средства. © QuantiFarm Consortium, 2022. Репродукција је дозвољена под условом да се наведе извор. link ka zvaničnoj stranici:

+381 60 0787555
+381 60 0143312
+381 60 0143323
+381 60 0143310