Naš direktor Radivoj Nićin predstavio je Karin Salaš u emisiji Plodovi.

U prilogu pogledajte kratak video o Karinom Salašu i kako ga vidi njegov vlasnik Radivoj Nićin

Plodovi

+381 60 0787555
+381 60 0143312
+381 60 0143323
+381 60 0143310