Bespovratna podsticajna sredstva za poljoprivredu u saradnji sa Svetskom bankom

Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova jesu:

1.           pripremni troškovi;

2.           kapitalne investicije;

3.           investicije u ljudske resurse;

4.           investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava.

 

Dva su osnovna programa za podsticaje:

1.           Program podrške za unapređenje konkurentnosti i jačanje veza unutar tržišnog lanca u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i diverzifikacije dohotka u ruralnim područjima

2.           Program podrške za unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti otkupa, prerade i marketinga primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje marketinga proizvoda domaće radinosti – Program podrške za agregatore

 

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava, ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.           fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2.           preduzetnik;
3.           privredno društvo;
4.           zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

 

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava (agregatori), ostvaruju lica koja su upisana u Registar i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.           preduzetnik;
2.           privredno društvo;
3.           zemljoradnička zadruga.

 

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom. Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način:

1.           10% kao sopstveno učešće korisnika i

2.           40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

 

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava pokreće se podnošenjem Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava .

Javni poziv raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja.

+381 60 0787555
+381 60 0143312
+381 60 0143323
+381 60 0143310