mere u IPARD-u

M1

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

izgradnja i opremanje farmi, nabavka mehanizacije, hladnjača, objekata za skladištenje, opremanje voćnjaka, izgradnja i opremanje plastenika, staklenika itd.

$

Najveći iznos podrške je 700.000 evra za sektore voća, povrća, ostalih useva i grožđa, do milion evra za sektore mesa i mleka

Ko?

Pravo na IPARD podsticaje imaju nosioci poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

M3

Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polj. proizvoda

Merom 3 su obuhvaćeni sektor mleka i proizvoda od mleka, sektor mesa i proizvoda od mesa, sektor voća i povrća, sektor grožđa i sektor jaja.

$

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

Ko?

Mera 3 je namenjena preduzetnicima, privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama.

M7

Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja - Ruralni turizam

izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, nepokretne imovine i kupovina nove opreme, mašina i mehanizacije namenjena delatnosti u ruralnom turizmu

$

može se ostvariti pravo na IPARD podsticaj u iznosu od najmanje 20.000 a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije.

Ko?

Mera 7 je namenjena fizičkim licima – nosiocima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnicima i privrednim društvima razvrstanim u mikro i mala pravna lica.

+381 60 0787555
+381 60 0143312
+381 60 0143323
+381 60 0143310